Videos

Gavanas berättar om kommande boken från ”Discofeber till ravehysteri” på bokmässan 2018.

DJ-liv paneldiskussioner 2016: Stockholm, Örebro, Malmö & Göteborg (Film: Annie Tådne)

Video om DJ-liv av Annie Tådne

Tack Laztvoyage & Rotor, André Åström, Jin Mustafa, Per QX, Robert Vidal Kacsor, Sydney Onayemi, Hasse Huss, Svaj, Fredrik Eklöf, Kvinnosaksklubben, Gutterslut, Ashman Ash och Anna Gavanas för filmmaterial!

Towe Danielsson och Lars Löw-Larsen har gjort en kortfilm för Medieinstitutet (skolprojekt 2017) där Anna Gavanas och Anna Öström berättar om boken DJ-liv.