Malmö 15-16 april

DJ-liv på Babel och Rundgång 15-16 april 2016

Foton från paneldiskussionen: Camilla Caam Rehnstrand