DJ Ashman om scenen i början av 90-talet

”På den tiden tillhörde techno-, reggae- och hip hop DJs samma kretsar. De stod sida vid sida och handlade skivor och snackade med varandra: alla kände alla.”
DJ Ashman

Ashman

Citat ur boken DJ-liv: Historien om hur diskjockeyn erövrade Stockholm (Gidlunds feb 2016)