Professor Lars Kaijser recenserar böckerna DJ-liv & Från diskofeber till rejvhysteri i RIG kulturhistorisk tidskrift

TACK Lars Kaijser, professor i Etnologi, för en oerhört initierad, inkännande och flerdimensionell läsning av våra böcker ”DJ-LIV” och ”Från Diskfeber till Rejvhysteri”. Detta fina erkännande får oss författare att vilja fortsätta utforska dansmusikhistorien! Och ny bok är på gång! Kaijser uppmärksammar även formgivaren Magnus Fredriksens superviktiga arbete!

”De bägge böckerna har fått stor uppmärksamhet och författarna/författaren har flitigt fått medverka i media och berätta om de bägge volymerna. Det är rättvist. Även om de bägge böckerna i viss mån överlappar varandra till innehåll, står de på egna ben. De olika analytiska ingångarna täcker in olika aspekter av dansmusikens kulturella sfärer. Böckerna är välskrivna och ger en spännande insikt i dansmusikvärlden. Gavanas beskriver själv Från diskofeber till rejvhysteri som en arkivhistorisk och populärvetenskaplig reportagebok. Det är en bra beskrivning och bägge volymerna är författade i en populärvetenskaplig tradition. De förmår visa hur viktig dans och musik är i många människors liv. Uppmärksamheten kan knytas till att det är ett ämne som berör många och som många tagit del av, om än så bara under ett par ungdomsår. Det är böcker som väcker en del igenkänning och tilltalar dem som var med, samtidigt som de kan få den som inte var född eller som befann sig någon annanstans, att önska att de hade varit där. Det är ett gott betyg. Det kan kanske uppfattas som nedlåtande om jag säger att båda böckerna har drag av det som brukar kallas för coffe table books. Men det är här menat som något positivt. Det är fina böcker, med en tilltalande layout. De tåls att återkomma till, att bläddra i, titta på fotografier och andra illustrationer och läsa ett avsnitt här och där. Ett par av intervjuerna har jag själv återkommit till och läst flera gånger. Bildernas estetik väcker igenkännande och det gör också en del av de många fotografiska illustrationerna. Det är kulturhistoria och nostalgi på samma gång.”