Anna Gavanas berättar om boken DJ-liv och fortsatta projekt!

Emelie Fågelstedt: Forskaren Anna Gavanas har levt DJ-liv i 20 år