Nu finns boken DJ-liv som talbok!

Nu finns DJ-liv som talbok. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har har gjort den tillgänglig och mer information om boken och möjlighet till provlyssning finns på www.legimus.se.

För att beställa boken: kontakta info@mtm.se.