Fredrik Thorén läser DJ-liv och tycker att det är dags att bokare tar ett större ansvar!

HD 20160403

De flesta som bokas är fortfarande vita män. Det är egentligen underligt. Få musikstilar är ju ändå så rotade i en tanke om att alla är välkomna som dansmusiken. På klubbar i Chicago och Detroit skapades den av socialt marginaliserade grupper. Svarta och homosexuella utformade något helt eget att dansa till utanför den vita hegemonin.

Fredrik Thorén i Helsingborgs Dagblad: Vakna Summerburst – det är 2016