Konferensen Musik & Samhälle 2016

Konferensen Musik & Samhälle 6-7 oktober 2016

Musik och samhälle VIII, 6–7 oktober 2016, LUX

Arr: ABF och Inst. för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Inbjudan till konferens! TEMA: Musik och elektricitet.

Genom alla tider har människan fascinerats av musik på olika sätt. En viktig aspekt de senaste 200 åren (ca) finner vi i upptäckten av elektricitet. Elektricitet har nämligen genom historien spelat en viktig och kanske avgörande roll inte bara för hela samhällsutvecklingen, utan också för hur musik kommit att skapas, produceras, distribueras, avnjutas, läras ut och rentav bedömas. I 2016 års upplaga av konferensen Musik och samhälle vill vi bjuda in till diskussioner och samtal, föredrag och presentationer som på något sätt fokuserar elektricitetens roll i musiken, i vidaste bemärkelse. Följande – både samtida och historiska perspektiv – sessioner och inriktningar tänker vi oss kunna aktualisera under konferensen:

• Elektronisk musik – synth, electronica, hiphop, med mera.
• Elektricitetens roll för specifika instrument och/eller genrer
• Elektricitetens roll för musikbranschen och –marknaden
• Elektriska metaforer: hur har ordet elektrisk använts i texter till låtar?
• Elektricitet, musik och lärande
• Elektricitet, musik och genusperspektiv

Läs mer om programmet här.

Anna Gavanas till konferensen i oktober!

”Anna Gavanas är forskare och DJ som i år är högaktuell med boken DJ-liv: historien om hur diskjockeyn erövrade Stockholm (Gidlunds förlag), som hon skrivit tillsammans med Anna Öström. Gavanas har tidigare publicerat ytterligare två böcker om DJkultur: DJ Culture in the Mix Power, Technology, and Social Change in Electronic Dance Music (Bloomsbury 2013) samt Rundgång: om Genus och Populärmusik (Makadam 2009). Gavanas verkar som DJ och producerar egen musik under namnet Gavana, och driver även skivbolaget Meerkat Recordings. Som socialantropolog kretsar hennes forskning i övrigt kring arbetslivsfrågor, migration, välfärd, sociala rättigheter, äldreomsorg och hushållstjänster.” (Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper)

Foton från konferensen: Mikael Askander & Anna Gavanas